PHP Classes

File: core/assets/plugins/ckeditor/lang/ro.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of No name  >  RT Adminlte  >  core/assets/plugins/ckeditor/lang/ro.js  >  Download  
File: core/assets/plugins/ckeditor/lang/ro.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: RT Adminlte
Generate layout and menus for Adminlte
Author: By
Last change: Update v0.3
Date: 4 years ago
Size: 4,151 bytes
 

Contents

Class file image Download
/**
 * @license Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 * For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
 */

/**
 * @fileOverview Defines the {@link CKEDITOR.lang} object, for the
 * Romanian language.
 */

/**#@+
   @type String
   @example
*/

/**
 * Contains the dictionary of language entries.
 * @namespace
 */
CKEDITOR.lang[ 'ro' ] = {
	// ARIA description.
	editor: 'Rich Text Editor',
	editorPanel: 'Rich Text Editor panel', // MISSING

	// Common messages and labels.
	common: {
		// Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
		// of reading non-English words. So be careful while translating it.
		editorHelp: 'Apasă ALT 0 pentru ajutor',

		browseServer: 'Răsfoieşte server',
		url: 'URL',
		protocol: 'Protocol',
		upload: 'Încarcă',
		uploadSubmit: 'Trimite la server',
		image: 'Imagine',
		flash: 'Flash',
		form: 'Formular (Form)',
		checkbox: 'Bifă (Checkbox)',
		radio: 'Buton radio (RadioButton)',
		textField: 'Câmp text (TextField)',
		textarea: 'Suprafaţă text (Textarea)',
		hiddenField: 'Câmp ascuns (HiddenField)',
		button: 'Buton',
		select: 'Câmp selecţie (SelectionField)',
		imageButton: 'Buton imagine (ImageButton)',
		notSet: '<nesetat>',
		id: 'Id',
		name: 'Nume',
		langDir: 'Direcţia cuvintelor',
		langDirLtr: 'stânga-dreapta (LTR)',
		langDirRtl: 'dreapta-stânga (RTL)',
		langCode: 'Codul limbii',
		longDescr: 'Descrierea lungă URL',
		cssClass: 'Clasele cu stilul paginii (CSS)',
		advisoryTitle: 'Titlul consultativ',
		cssStyle: 'Stil',
		ok: 'OK',
		cancel: 'Anulare',
		close: 'Închide',
		preview: 'Previzualizare',
		resize: 'Trage pentru a redimensiona',
		generalTab: 'General',
		advancedTab: 'Avansat',
		validateNumberFailed: 'Această valoare nu este un număr.',
		confirmNewPage: 'Orice modificări nesalvate ale acestui conținut, vor fi pierdute. Sigur doriți încărcarea unei noi pagini?',
		confirmCancel: 'Câteva opțiuni au fost schimbate. Sigur doriți să închideți dialogul?',
		options: 'Opțiuni',
		target: 'Țintă',
		targetNew: 'Fereastră nouă (_blank)',
		targetTop: 'Topmost Window (_top)',
		targetSelf: 'În aceeași fereastră (_self)',
		targetParent: 'Parent Window (_parent)',
		langDirLTR: 'Stânga spre Dreapta (LTR)',
		langDirRTL: 'Dreapta spre Stânga (RTL)',
		styles: 'Stil',
		cssClasses: 'Stylesheet Classes',
		width: 'Lăţime',
		height: 'Înălţime',
		align: 'Aliniere',
		alignLeft: 'Mărește Bara',
		alignRight: 'Dreapta',
		alignCenter: 'Centru',
		alignJustify: 'Aliniere în bloc (Block Justify)',
		alignTop: 'Sus',
		alignMiddle: 'Mijloc',
		alignBottom: 'Jos',
		alignNone: 'None', // MISSING
		invalidValue: 'Valoare invalidă',
		invalidHeight: 'Înălțimea trebuie să fie un număr.',
		invalidWidth: 'Lățimea trebuie să fie un număr.',
		invalidCssLength: 'Valoarea specificată pentru câmpul "%1" trebuie să fie un număr pozitiv cu sau fără o unitate de măsură CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, sau pc).',
		invalidHtmlLength: 'Valoarea specificată pentru câmpul "%1" trebuie să fie un număr pozitiv cu sau fără o unitate de măsură HTML (px sau %).',
		invalidInlineStyle: 'Valoarea specificată pentru stil trebuie să conțină una sau mai multe construcții de tipul "name : value", separate prin punct și virgulă.',
		cssLengthTooltip: 'Introduceți un număr în pixeli sau un număr cu o unitate de măsură CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, sau pc).',

		// Put the voice-only part of the label in the span.
		unavailable: '%1<span class="cke_accessibility">, nu este disponibil</span>',

		// Keyboard keys translations used for creating shortcuts descriptions in tooltips, context menus and ARIA labels.
		keyboard: {
			8: 'Backspace', // MISSING
			13: 'Enter', // MISSING
			16: 'Shift', // MISSING
			17: 'Ctrl', // MISSING
			18: 'Alt', // MISSING
			32: 'Space', // MISSING
			35: 'End', // MISSING
			36: 'Home', // MISSING
			46: 'Delete', // MISSING
			224: 'Command' // MISSING
		},

		// Prepended to ARIA labels with shortcuts.
		keyboardShortcut: 'Keyboard shortcut' // MISSING
	}
};
For more information send a message to info at phpclasses dot org.