PHP Classes

File: core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/da.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of No name  >  RT Adminlte  >  core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/da.js  >  Download  
File: core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/da.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: RT Adminlte
Generate layout and menus for Adminlte
Author: By
Last change: Update v0.3
Date: 4 years ago
Size: 4,687 bytes
 

Contents

Class file image Download
/**
 * @license Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 * For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
 */

CKEDITOR.plugins.setLang( 'a11yhelp', 'da', {
	title: 'Tilgængelighedsinstrukser',
	contents: 'Onlinehjælp. For at lukke dette vindue klik ESC',
	legend: [
		{
		name: 'Generelt',
		items: [
			{
			name: 'Editor værktøjslinje',
			legend: 'Tryk ${toolbarFocus} for at navigere til værktøjslinjen. Flyt til næste eller forrige værktøjsline gruppe ved hjælp af TAB eller SHIFT+TAB. Flyt til næste eller forrige værktøjslinje knap med venstre- eller højre piltast. Tryk på SPACE eller ENTER for at aktivere værktøjslinje knappen.'
		},

			{
			name: 'Editor dialogboks',
			legend:
				'Inde i en dialogboks kan du, trykke på TAB for at navigere til næste element, trykke på SHIFT+TAB for at navigere til forrige element, trykke på ENTER for at afsende eller trykke på ESC for at lukke dialogboksen.\r\nNår en dialogboks har flere faner, fanelisten kan tilgås med ALT+F10 eller med TAB. Hvis fanelisten er i fokus kan du skifte til næste eller forrige tab, med højre- og venstre piltast.'
		},

			{
			name: 'Redaktør kontekstmenu',
			legend: 'Tryk ${contextMenu} eller APPLICATION KEY for at åbne kontekstmenuen. Flyt derefter til næste menuvalg med TAB eller PIL NED. Flyt til forrige valg med SHIFT+TAB eller PIL OP. Tryk MELLEMRUM eller RETUR for at vælge menu-muligheder. Åben under-menu af aktuelle valg med MELLEMRUM eller RETUR eller HØJRE PIL. Gå tilbage til overliggende menu-emne med ESC eller VENSTRE PIL. Luk kontekstmenu med ESC.'
		},

			{
			name: 'Redaktør listeboks',
			legend: 'Flyt til næste emne med TAB eller PIL NED inde i en listeboks. Flyt til forrige listeemne med SHIFT+TAB eller PIL OP. Tryk MELLEMRUM eller RETUR for at vælge liste-muligheder. Tryk ESC for at lukke liste-boksen.'
		},

			{
			name: 'Redaktør elementsti-bar',
			legend: 'Tryk ${elementsPathFocus} for at navigere til elementernes sti-bar. Flyt til næste element-knap med TAB eller HØJRE PIL. Flyt til forrige knap med SHIFT+TAB eller VENSTRE PIL. Klik MELLEMRUM eller RETUR for at vælge element i editoren.'
		}
		]
	},
		{
		name: 'Kommandoer',
		items: [
			{
			name: 'Fortryd kommando',
			legend: 'Klik på ${undo}'
		},
			{
			name: 'Gentag kommando',
			legend: 'Klik ${redo}'
		},
			{
			name: 'Fed kommando',
			legend: 'Klik ${bold}'
		},
			{
			name: 'Kursiv kommando',
			legend: 'Klik ${italic}'
		},
			{
			name: 'Understregnings kommando',
			legend: 'Klik ${underline}'
		},
			{
			name: 'Link kommando',
			legend: 'Klik ${link}'
		},
			{
			name: 'Klap værktøjslinje sammen kommando ',
			legend: 'Klik ${toolbarCollapse}'
		},
			{
			name: 'Adgang til forrige fokusområde kommando',
			legend: 'Press ${accessPreviousSpace} to access the closest unreachable focus space before the caret, for example: two adjacent HR elements. Repeat the key combination to reach distant focus spaces.' // MISSING
		},
			{
			name: ' Access next focus space command', // MISSING
			legend: 'Press ${accessNextSpace} to access the closest unreachable focus space after the caret, for example: two adjacent HR elements. Repeat the key combination to reach distant focus spaces.' // MISSING
		},
			{
			name: 'Tilgængelighedshjælp',
			legend: 'Kilk ${a11yHelp}'
		}
		]
	}
	],
	tab: 'Tab',
	pause: 'Pause',
	capslock: 'Caps Lock',
	escape: 'Escape',
	pageUp: 'Page Up',
	pageDown: 'Page Down',
	leftArrow: 'Venstre pil',
	upArrow: 'Pil op',
	rightArrow: 'Højre pil',
	downArrow: 'Pil ned',
	insert: 'Insert',
	leftWindowKey: 'Venstre Windows tast',
	rightWindowKey: 'Højre Windows tast',
	selectKey: 'Select-knap',
	numpad0: 'Numpad 0',
	numpad1: 'Numpad 1',
	numpad2: 'Numpad 2',
	numpad3: 'Numpad 3',
	numpad4: 'Numpad 4',
	numpad5: 'Numpad 5',
	numpad6: 'Numpad 6',
	numpad7: 'Numpad 7',
	numpad8: 'Numpad 8',
	numpad9: 'Numpad 9',
	multiply: 'Gange',
	add: 'Plus',
	subtract: 'Minus',
	decimalPoint: 'Komma',
	divide: 'Divider',
	f1: 'F1',
	f2: 'F2',
	f3: 'F3',
	f4: 'F4',
	f5: 'F5',
	f6: 'F6',
	f7: 'F7',
	f8: 'F8',
	f9: 'F9',
	f10: 'F10',
	f11: 'F11',
	f12: 'F12',
	numLock: 'Num Lock',
	scrollLock: 'Scroll Lock',
	semiColon: 'Semikolon',
	equalSign: 'Lighedstegn',
	comma: 'Komma',
	dash: 'Bindestreg',
	period: 'Punktum',
	forwardSlash: 'Skråstreg',
	graveAccent: 'Accent grave',
	openBracket: 'Start klamme',
	backSlash: 'Omvendt skråstreg',
	closeBracket: 'Slut klamme',
	singleQuote: 'Enkelt citationstegn'
} );
For more information send a message to info at phpclasses dot org.