PHP Classes

File: core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/gl.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of No name  >  RT Adminlte  >  core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/gl.js  >  Download  
File: core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/gl.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: RT Adminlte
Generate layout and menus for Adminlte
Author: By
Last change: Update v0.3
Date: 4 years ago
Size: 5,006 bytes
 

Contents

Class file image Download
/**
 * @license Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 * For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
 */

CKEDITOR.plugins.setLang( 'a11yhelp', 'gl', {
	title: 'Instrucións de accesibilidade',
	contents: 'Axuda. Para pechar este diálogo prema ESC.',
	legend: [
		{
		name: 'Xeral',
		items: [
			{
			name: 'Barra de ferramentas do editor',
			legend: 'Prema ${toolbarFocus} para navegar pola barra de ferramentas. Para moverse polos distintos grupos de ferramentas use as teclas TAB e MAIÚS+TAB. Para moverse polas distintas ferramentas use FRECHA DEREITA ou FRECHA ESQUERDA. Prema ESPAZO ou INTRO para activar o botón da barra de ferramentas.'
		},

			{
			name: 'Editor de diálogo',
			legend:
				'Inside a dialog, press TAB to navigate to the next dialog element, press SHIFT+TAB to move to the previous dialog element, press ENTER to submit the dialog, press ESC to cancel the dialog. When a dialog has multiple tabs, the tab list can be reached either with ALT+F10 or with TAB as part of the dialog tabbing order. With tab list focused, move to the next and previous tab with RIGHT and LEFT ARROW, respectively.'  // MISSING
		},

			{
			name: 'Editor do menú contextual',
			legend: 'Prema ${contextMenu} ou a TECLA MENÚ para abrir o menú contextual. A seguir móvase á seguinte opción do menú con TAB ou FRECHA ABAIXO. Móvase á opción anterior con MAIÚS + TAB ou FRECHA ARRIBA. Prema ESPAZO ou INTRO para seleccionar a opción do menú. Abra o submenú da opción actual con ESPAZO ou INTRO ou FRECHA DEREITA. Regrese ao elemento principal do menú con ESC ou FRECHA ESQUERDA. Peche o menú contextual con ESC.'
		},

			{
			name: 'Lista do editor',
			legend: 'Dentro dunha lista, móvase ao seguinte elemento da lista con TAB ou FRECHA ABAIXO. Móvase ao elemento anterior da lista con MAIÚS+TAB ou FRECHA ARRIBA. Prema ESPAZO ou INTRO para escoller a opción da lista. Prema ESC para pechar a lista.'
		},

			{
			name: 'Barra da ruta ao elemento no editor',
			legend: 'Prema ${elementsPathFocus} para navegar ata os elementos da barra de ruta. Móvase ao seguinte elemento botón con TAB ou FRECHA DEREITA. Móvase ao botón anterior con MAIÚS+TAB ou FRECHA ESQUERDA. Prema ESPAZO ou INTRO para seleccionar o elemento no editor.'
		}
		]
	},
		{
		name: 'Ordes',
		items: [
			{
			name: 'Orde «desfacer»',
			legend: 'Prema ${undo}'
		},
			{
			name: 'Orde «refacer»',
			legend: 'Prema ${redo}'
		},
			{
			name: 'Orde «negra»',
			legend: 'Prema ${bold}'
		},
			{
			name: 'Orde «cursiva»',
			legend: 'Prema ${italic}'
		},
			{
			name: 'Orde «subliñar»',
			legend: 'Prema ${underline}'
		},
			{
			name: 'Orde «ligazón»',
			legend: 'Prema ${link}'
		},
			{
			name: 'Orde «contraer a barra de ferramentas»',
			legend: 'Prema ${toolbarCollapse}'
		},
			{
			name: 'Orde «acceder ao anterior espazo en foco»',
			legend: 'Prema ${accessPreviousSpace} para acceder ao espazo máis próximo de foco inalcanzábel anterior ao cursor, por exemplo: dous elementos HR adxacentes. Repita a combinación de teclas para chegar a espazos de foco distantes.'
		},
			{
			name: 'Orde «acceder ao seguinte espazo en foco»',
			legend: 'Prema ${accessNextSpace} para acceder ao espazo máis próximo de foco inalcanzábel posterior ao cursor, por exemplo: dous elementos HR adxacentes. Repita a combinación de teclas para chegar a espazos de foco distantes.'
		},
			{
			name: 'Axuda da accesibilidade',
			legend: 'Prema ${a11yHelp}'
		}
		]
	}
	],
	tab: 'Tabulador',
	pause: 'Pausa',
	capslock: 'Bloq. Maiús',
	escape: 'Escape',
	pageUp: 'Páxina arriba',
	pageDown: 'Páxina abaixo',
	leftArrow: 'Frecha esquerda',
	upArrow: 'Frecha arriba',
	rightArrow: 'Frecha dereita',
	downArrow: 'Frecha abaixo',
	insert: 'Inserir',
	leftWindowKey: 'Tecla Windows esquerda',
	rightWindowKey: 'Tecla Windows dereita',
	selectKey: 'Escolla a tecla',
	numpad0: 'Tec. numérico 0',
	numpad1: 'Tec. numérico 1',
	numpad2: 'Tec. numérico 2',
	numpad3: 'Tec. numérico 3',
	numpad4: 'Tec. numérico 4',
	numpad5: 'Tec. numérico 5',
	numpad6: 'Tec. numérico 6',
	numpad7: 'Tec. numérico 7',
	numpad8: 'Tec. numérico 8',
	numpad9: 'Tec. numérico 9',
	multiply: 'Multiplicar',
	add: 'Sumar',
	subtract: 'Restar',
	decimalPoint: 'Punto decimal',
	divide: 'Dividir',
	f1: 'F1',
	f2: 'F2',
	f3: 'F3',
	f4: 'F4',
	f5: 'F5',
	f6: 'F6',
	f7: 'F7',
	f8: 'F8',
	f9: 'F9',
	f10: 'F10',
	f11: 'F11',
	f12: 'F12',
	numLock: 'Bloq. num.',
	scrollLock: 'Bloq. despraz.',
	semiColon: 'Punto e coma',
	equalSign: 'Signo igual',
	comma: 'Coma',
	dash: 'Guión',
	period: 'Punto',
	forwardSlash: 'Barra inclinada',
	graveAccent: 'Acento grave',
	openBracket: 'Abrir corchete',
	backSlash: 'Barra invertida',
	closeBracket: 'Pechar corchete',
	singleQuote: 'Comiña simple'
} );
For more information send a message to info at phpclasses dot org.