PHP Classes

File: core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/no.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of No name  >  RT Adminlte  >  core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/no.js  >  Download  
File: core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/no.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: RT Adminlte
Generate layout and menus for Adminlte
Author: By
Last change: Update v0.3
Date: 4 years ago
Size: 5,399 bytes
 

Contents

Class file image Download
/**
 * @license Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 * For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
 */

CKEDITOR.plugins.setLang( 'a11yhelp', 'no', {
	title: 'Instruksjoner for tilgjengelighet',
	contents: 'Innhold for hjelp. Trykk ESC for å lukke denne dialogen.',
	legend: [
		{
		name: 'Generelt',
		items: [
			{
			name: 'Verktøylinje for editor',
			legend: 'Trykk ${toolbarFocus} for å navigere til verktøylinjen. Flytt til neste og forrige verktøylinjegruppe med TAB og SHIFT+TAB. Flytt til neste og forrige verktøylinjeknapp med HØYRE PILTAST og VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å aktivere verktøylinjeknappen.'
		},

			{
			name: 'Dialog for editor',
			legend:
				'Inside a dialog, press TAB to navigate to the next dialog element, press SHIFT+TAB to move to the previous dialog element, press ENTER to submit the dialog, press ESC to cancel the dialog. When a dialog has multiple tabs, the tab list can be reached either with ALT+F10 or with TAB as part of the dialog tabbing order. With tab list focused, move to the next and previous tab with RIGHT and LEFT ARROW, respectively.'  // MISSING
		},

			{
			name: 'Kontekstmeny for editor',
			legend: 'Trykk ${contextMenu} eller MENYKNAPP for å åpne kontekstmeny. Gå til neste alternativ i menyen med TAB eller PILTAST NED. Gå til forrige alternativ med SHIFT+TAB eller PILTAST OPP. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge menyalternativet. Åpne undermenyen på valgt alternativ med MELLOMROM eller ENTER eller HØYRE PILTAST. Gå tilbake til overordnet menyelement med ESC eller VENSTRE PILTAST. Lukk kontekstmenyen med ESC.'
		},

			{
			name: 'Listeboks for editor',
			legend: 'I en listeboks, gå til neste alternativ i listen med TAB eller PILTAST NED. Gå til forrige alternativ i listen med SHIFT+TAB eller PILTAST OPP. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge alternativet i listen. Trykk ESC for å lukke listeboksen.'
		},

			{
			name: 'Verktøylinje for elementsti',
			legend: 'Trykk ${elementsPathFocus} for å navigere til verktøylinjen som viser elementsti. Gå til neste elementknapp med TAB eller HØYRE PILTAST. Gå til forrige elementknapp med SHIFT+TAB eller VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge elementet i editoren.'
		}
		]
	},
		{
		name: 'Kommandoer',
		items: [
			{
			name: 'Angre',
			legend: 'Trykk ${undo}'
		},
			{
			name: 'Gjør om',
			legend: 'Trykk ${redo}'
		},
			{
			name: 'Fet tekst',
			legend: 'Trykk ${bold}'
		},
			{
			name: 'Kursiv tekst',
			legend: 'Trykk ${italic}'
		},
			{
			name: 'Understreking',
			legend: 'Trykk ${underline}'
		},
			{
			name: 'Link',
			legend: 'Trykk ${link}'
		},
			{
			name: 'Skjul verktøylinje',
			legend: 'Trykk ${toolbarCollapse}'
		},
			{
			name: 'Gå til forrige fokusområde',
			legend: 'Trykk ${accessPreviousSpace} for å komme til nærmeste fokusområde før skrivemarkøren som ikke kan nås på vanlig måte, for eksempel to tilstøtende HR-elementer. Gjenta tastekombinasjonen for å komme til fokusområder lenger unna i dokumentet.'
		},
			{
			name: 'Gå til neste fokusområde',
			legend: 'Trykk ${accessNextSpace} for å komme til nærmeste fokusområde etter skrivemarkøren som ikke kan nås på vanlig måte, for eksempel to tilstøtende HR-elementer. Gjenta tastekombinasjonen for å komme til fokusområder lenger unna i dokumentet.'
		},
			{
			name: 'Hjelp for tilgjengelighet',
			legend: 'Trykk ${a11yHelp}'
		}
		]
	}
	],
	tab: 'Tab', // MISSING
	pause: 'Pause', // MISSING
	capslock: 'Caps Lock', // MISSING
	escape: 'Escape', // MISSING
	pageUp: 'Page Up', // MISSING
	pageDown: 'Page Down', // MISSING
	leftArrow: 'Left Arrow', // MISSING
	upArrow: 'Up Arrow', // MISSING
	rightArrow: 'Right Arrow', // MISSING
	downArrow: 'Down Arrow', // MISSING
	insert: 'Insert', // MISSING
	leftWindowKey: 'Left Windows key', // MISSING
	rightWindowKey: 'Right Windows key', // MISSING
	selectKey: 'Select key', // MISSING
	numpad0: 'Numpad 0', // MISSING
	numpad1: 'Numpad 1', // MISSING
	numpad2: 'Numpad 2', // MISSING
	numpad3: 'Numpad 3', // MISSING
	numpad4: 'Numpad 4', // MISSING
	numpad5: 'Numpad 5', // MISSING
	numpad6: 'Numpad 6', // MISSING
	numpad7: 'Numpad 7', // MISSING
	numpad8: 'Numpad 8', // MISSING
	numpad9: 'Numpad 9', // MISSING
	multiply: 'Multiply', // MISSING
	add: 'Add', // MISSING
	subtract: 'Subtract', // MISSING
	decimalPoint: 'Decimal Point', // MISSING
	divide: 'Divide', // MISSING
	f1: 'F1', // MISSING
	f2: 'F2', // MISSING
	f3: 'F3', // MISSING
	f4: 'F4', // MISSING
	f5: 'F5', // MISSING
	f6: 'F6', // MISSING
	f7: 'F7', // MISSING
	f8: 'F8', // MISSING
	f9: 'F9', // MISSING
	f10: 'F10', // MISSING
	f11: 'F11', // MISSING
	f12: 'F12', // MISSING
	numLock: 'Num Lock', // MISSING
	scrollLock: 'Scroll Lock', // MISSING
	semiColon: 'Semicolon', // MISSING
	equalSign: 'Equal Sign', // MISSING
	comma: 'Comma', // MISSING
	dash: 'Dash', // MISSING
	period: 'Period', // MISSING
	forwardSlash: 'Forward Slash', // MISSING
	graveAccent: 'Grave Accent', // MISSING
	openBracket: 'Open Bracket', // MISSING
	backSlash: 'Backslash', // MISSING
	closeBracket: 'Close Bracket', // MISSING
	singleQuote: 'Single Quote' // MISSING
} );
For more information send a message to info at phpclasses dot org.