PHP Classes

File: core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/sl.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of No name  >  RT Adminlte  >  core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/sl.js  >  Download  
File: core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/sl.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: RT Adminlte
Generate layout and menus for Adminlte
Author: By
Last change: Update v0.3
Date: 4 years ago
Size: 4,928 bytes
 

Contents

Class file image Download
/**
 * @license Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 * For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
 */

CKEDITOR.plugins.setLang( 'a11yhelp', 'sl', {
	title: 'Navodila za dostopnost',
	contents: 'Vsebina pomoči. Če želite zapreti pogovorno okno, pritisnite ESC.',
	legend: [
		{
		name: 'Splošno',
		items: [
			{
			name: 'Orodna vrstica urejevalnika',
			legend: 'Pritisnite ${toolbarFocus} za pomik v orodno vrstico. Z TAB in SHIFT+TAB se pomikate na naslednjo in prejšnjo skupino orodne vrstice. Z DESNO PUŠČICO ali LEVO PUŠČICO se pomikate na naslednji in prejšnji gumb orodne vrstice. Pritisnite SPACE ali ENTER, da aktivirate gumb orodne vrstice.'
		},

			{
			name: 'Urejevalno Pogovorno Okno',
			legend:
				'Inside a dialog, press TAB to navigate to the next dialog element, press SHIFT+TAB to move to the previous dialog element, press ENTER to submit the dialog, press ESC to cancel the dialog. When a dialog has multiple tabs, the tab list can be reached either with ALT+F10 or with TAB as part of the dialog tabbing order. With tab list focused, move to the next and previous tab with RIGHT and LEFT ARROW, respectively.'  // MISSING
		},

			{
			name: 'Kontekstni meni urejevalnika',
			legend: 'Pritisnite ${contextMenu} ali APPLICATION KEY, da odprete kontekstni meni. Nato se premaknite na naslednjo možnost menija s tipko TAB ali PUŠČICA DOL. Premakniti se na prejšnjo možnost z SHIFT + TAB ali PUŠČICA GOR. Pritisnite SPACE ali ENTER za izbiro možnosti menija. Odprite podmeni trenutne možnosti menija s tipko SPACE ali ENTER ali DESNA PUŠČICA. Vrnite se na matični element menija s tipko ESC ali LEVA PUŠČICA. Zaprite kontekstni meni z ESC.'
		},

			{
			name: 'Urejevalno Seznamsko Polje',
			legend: 'Znotraj seznama, se premaknete na naslednji element seznama s tipko TAB ali PUŠČICO DOL. Z SHIFT+TAB ali PUŠČICO GOR se premaknete na prejšnji element seznama. Pritisnite tipko SPACE ali ENTER za izbiro elementa. Pritisnite tipko ESC, da zaprete seznam.'
		},

			{
			name: 'Urejevalna vrstica poti elementa',
			legend: 'Pritisnite ${elementsPathFocus} za pomikanje po vrstici elementnih poti. S TAB ali DESNA PUŠČICA se premaknete na naslednji gumb elementa. Z SHIFT+TAB ali LEVO PUŠČICO se premaknete na prejšnji gumb elementa. Pritisnite SPACE ali ENTER za izbiro elementa v urejevalniku.'
		}
		]
	},
		{
		name: 'Ukazi',
		items: [
			{
			name: 'Razveljavi ukaz',
			legend: 'Pritisnite ${undo}'
		},
			{
			name: 'Ponovi ukaz',
			legend: 'Pritisnite ${redo}'
		},
			{
			name: 'Krepki ukaz',
			legend: 'Pritisnite ${bold}'
		},
			{
			name: 'Ležeči ukaz',
			legend: 'Pritisnite ${italic}'
		},
			{
			name: 'Poudarni ukaz',
			legend: 'Pritisnite ${underline}'
		},
			{
			name: 'Ukaz povezave',
			legend: 'Pritisnite ${link}'
		},
			{
			name: 'Skrči Orodno Vrstico Ukaz',
			legend: 'Pritisnite ${toolbarCollapse}'
		},
			{
			name: 'Dostop do prejšnjega ukaza ostrenja',
			legend: 'Pritisnite ${accessPreviousSpace} za dostop do najbližjega nedosegljivega osredotočenega prostora pred strešico, npr.: dva sosednja HR elementa. Ponovite kombinacijo tipk, da dosežete oddaljene osredotočene prostore.'
		},
			{
			name: 'Dostop do naslednjega ukaza ostrenja',
			legend: 'Pritisnite ${accessNextSpace} za dostop do najbližjega nedosegljivega osredotočenega prostora po strešici, npr.: dva sosednja HR elementa. Ponovite kombinacijo tipk, da dosežete oddaljene osredotočene prostore.'
		},
			{
			name: 'Pomoč dostopnosti',
			legend: 'Pritisnite ${a11yHelp}'
		}
		]
	}
	],
	tab: 'Tab',
	pause: 'Pause',
	capslock: 'Caps Lock',
	escape: 'Escape',
	pageUp: 'Page Up',
	pageDown: 'Page Down',
	leftArrow: 'Puščica levo',
	upArrow: 'Puščica gor',
	rightArrow: 'Puščica desno',
	downArrow: 'Puščica dol',
	insert: 'Insert',
	leftWindowKey: 'Leva tipka Windows',
	rightWindowKey: 'Desna tipka Windows',
	selectKey: 'Select tipka',
	numpad0: 'Numpad 0',
	numpad1: 'Numpad 1',
	numpad2: 'Numpad 2',
	numpad3: 'Numpad 3',
	numpad4: 'Numpad 4',
	numpad5: 'Numpad 5',
	numpad6: 'Numpad 6',
	numpad7: 'Numpad 7',
	numpad8: 'Numpad 8',
	numpad9: 'Numpad 9',
	multiply: 'Zmnoži',
	add: 'Dodaj',
	subtract: 'Odštej',
	decimalPoint: 'Decimalna vejica',
	divide: 'Deli',
	f1: 'F1',
	f2: 'F2',
	f3: 'F3',
	f4: 'F4',
	f5: 'F5',
	f6: 'F6',
	f7: 'F7',
	f8: 'F8',
	f9: 'F9',
	f10: 'F10',
	f11: 'F11',
	f12: 'F12',
	numLock: 'Num Lock',
	scrollLock: 'Scroll Lock',
	semiColon: 'Podpičje',
	equalSign: 'Enačaj',
	comma: 'Vejica',
	dash: 'Vezaj',
	period: 'Pika',
	forwardSlash: 'Desna poševnica',
	graveAccent: 'Krativec',
	openBracket: 'Oklepaj',
	backSlash: 'Leva poševnica',
	closeBracket: 'Zaklepaj',
	singleQuote: 'Opuščaj'
} );
For more information send a message to info at phpclasses dot org.