PHP Classes

File: CHANGELOG

Recommend this page to a friend!
  Classes of Slawomir Kaleta  >  Dframe Framework  >  CHANGELOG  >  Download  
File: CHANGELOG
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Dframe Framework
Modular MVC based PHP Web framework
Author: By
Last change: Update of CHANGELOG
Date: 1 year ago
Size: 820 bytes
 

Contents

Class file image Download
[Master]
[Message] Wdrorzenie Dframe\Session dodanie obs?ugi przekierowania Dframe\Router
[Session] Dodanie metody array_key_exists
[Config, Core,View, Loader, Message] implementacja BaseException 
[src] Zamiana tabulatorów na spacje

v3.23.2
[example] Aktualizacja
[src] Optymalizacja kodu

v3.23.1
[Session] Dodanie ograniczenia obiektu \Dframe\Session
[Token] Obs?uga tylko obiektu Dframe\Session, poprawa komentarza inferface'su
[Loader] Usuni?cie problemu braku przekierowania po wpisaniu b?ednej nazwy kontrollera

v3.23.0
[Database/database] Wydzielenie database do osobnego repozytorium
[Example] poprawa example
[Router] poprawa routera

v3.22.1
[View] Poprawa widoku oraz ?cie?ek <br>
[Vendor] Usuniecie zb?dnych paczek u?ywanych wewnetrzenie <br>
Dodanie readme.md

v3.22
v3.21
v3.1
First tag version
For more information send a message to info at phpclasses dot org.