PHP Classes

File: assets/plugins/ckeditor/lang/da.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/lang/da.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/lang/da.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 12,390 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['da']={"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Tryk ALT 0 for hjælp","browseServer":"Gennemse...","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Upload","image":"Indsæt billede","flash":"Indsæt Flash","form":"Indsæt formular","checkbox":"Indsæt afkrydsningsfelt","radio":"Indsæt alternativknap","textField":"Indsæt tekstfelt","textarea":"Indsæt tekstboks","hiddenField":"Indsæt skjult felt","button":"Indsæt knap","select":"Indsæt liste","imageButton":"Indsæt billedknap","notSet":"<intet valgt>","id":"Id","name":"Navn","langDir":"Tekstretning","langDirLtr":"Fra venstre mod højre (LTR)","langDirRtl":"Fra højre mod venstre (RTL)","langCode":"Sprogkode","longDescr":"Udvidet beskrivelse","cssClass":"Typografiark (CSS)","advisoryTitle":"Titel","cssStyle":"Typografi (CSS)","ok":"OK","cancel":"Annullér","close":"Luk","preview":"Forhåndsvisning","resize":"Træk for at skalere","generalTab":"Generelt","advancedTab":"Avanceret","validateNumberFailed":"Værdien er ikke et tal.","confirmNewPage":"Alt indhold, der ikke er blevet gemt, vil gå tabt. Er du sikker på, at du vil indlæse en ny side?","confirmCancel":"Nogle af indstillingerne er blevet ændret. Er du sikker på, at du vil lukke vinduet?","options":"Vis muligheder","target":"Mål","targetNew":"Nyt vindue (_blank)","targetTop":"Øverste vindue (_top)","targetSelf":"Samme vindue (_self)","targetParent":"Samme vindue (_parent)","langDirLTR":"Venstre til højre (LTR)","langDirRTL":"Højre til venstre (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Stylesheetklasser","width":"Bredde","height":"Højde","align":"Justering","alignLeft":"Venstre","alignRight":"Højre","alignCenter":"Centreret","alignTop":"Øverst","alignMiddle":"Centreret","alignBottom":"Nederst","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Højde skal være et tal.","invalidWidth":"Bredde skal være et tal.","invalidCssLength":"Værdien specificeret for \"%1\" feltet skal være et positivt nummer med eller uden en CSS måleenhed  (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).","invalidHtmlLength":"Værdien specificeret for \"%1\" feltet skal være et positivt nummer med eller uden en CSS måleenhed  (px eller %).","invalidInlineStyle":"Værdien specificeret for inline style skal indeholde en eller flere elementer med et format som \"name:value\", separeret af semikoloner","cssLengthTooltip":"Indsæt en numerisk værdi i pixel eller nummer med en gyldig CSS værdi (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, ikke tilgængelig</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Alle rettigheder forbeholdes.","dlgTitle":"Om CKEditor","help":"Se $1 for at få hjælp.","moreInfo":"For informationer omkring licens, se venligst vores hjemmeside (på engelsk):","title":"Om CKEditor","userGuide":"CKEditor-brugermanual"},"basicstyles":{"bold":"Fed","italic":"Kursiv","strike":"Gennemstreget","subscript":"Sænket skrift","superscript":"Hævet skrift","underline":"Understreget"},"blockquote":{"toolbar":"Blokcitat"},"clipboard":{"copy":"Kopiér","copyError":"Din browsers sikkerhedsindstillinger tillader ikke editoren at få automatisk adgang til udklipsholderen.<br><br>Brug i stedet tastaturet til at kopiere teksten (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Klip","cutError":"Din browsers sikkerhedsindstillinger tillader ikke editoren at få automatisk adgang til udklipsholderen.<br><br>Brug i stedet tastaturet til at klippe teksten (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Indsæt","pasteArea":"Indsæt område","pasteMsg":"Indsæt i feltet herunder (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) og klik på <STRONG>OK</STRONG>.","securityMsg":"Din browsers sikkerhedsindstillinger tillader ikke editoren at få automatisk adgang til udklipsholderen.<br><br>Du skal indsætte udklipsholderens indhold i dette vindue igen.","title":"Indsæt"},"contextmenu":{"options":"Muligheder for hjælpemenu"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Sammenklap værktøjslinje","toolbarExpand":"Udvid værktøjslinje","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Udklipsholder/Fortryd","editing":"Redigering","forms":"Formularer","basicstyles":"Basis styles","paragraph":"Paragraf","links":"Links","insert":"Indsæt","styles":"Typografier","colors":"Farver","tools":"Værktøjer"},"toolbars":"Editors værktøjslinjer"},"elementspath":{"eleLabel":"Sti på element","eleTitle":"%1 element"},"format":{"label":"Formatering","panelTitle":"Formatering","tag_address":"Adresse","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Overskrift 1","tag_h2":"Overskrift 2","tag_h3":"Overskrift 3","tag_h4":"Overskrift 4","tag_h5":"Overskrift 5","tag_h6":"Overskrift 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formateret"},"horizontalrule":{"toolbar":"Indsæt vandret streg"},"image":{"alertUrl":"Indtast stien til billedet","alt":"Alternativ tekst","border":"Ramme","btnUpload":"Upload fil til serveren","button2Img":"Vil du lave billedknappen om til et almindeligt billede?","hSpace":"Vandret margen","img2Button":"Vil du lave billedet om til en billedknap?","infoTab":"Generelt","linkTab":"Hyperlink","lockRatio":"Lås størrelsesforhold","menu":"Egenskaber for billede","resetSize":"Nulstil størrelse","title":"Egenskaber for billede","titleButton":"Egenskaber for billedknap","upload":"Upload","urlMissing":"Kilde på billed-URL mangler","vSpace":"Lodret margen","validateBorder":"Kant skal være et helt nummer.","validateHSpace":"HSpace skal være et helt nummer.","validateVSpace":"VSpace skal være et helt nummer."},"indent":{"indent":"Forøg indrykning","outdent":"Formindsk indrykning"},"fakeobjects":{"anchor":"Anker","flash":"Flashanimation","hiddenfield":"Skjult felt","iframe":"Iframe","unknown":"Ukendt objekt"},"link":{"acccessKey":"Genvejstast","advanced":"Avanceret","advisoryContentType":"Indholdstype","advisoryTitle":"Titel","anchor":{"toolbar":"Indsæt/redigér bogmærke","menu":"Egenskaber for bogmærke","title":"Egenskaber for bogmærke","name":"Bogmærkenavn","errorName":"Indtast bogmærkenavn","remove":"Fjern bogmærke"},"anchorId":"Efter element-Id","anchorName":"Efter ankernavn","charset":"Tegnsæt","cssClasses":"Typografiark","emailAddress":"E-mailadresse","emailBody":"Besked","emailSubject":"Emne","id":"Id","info":"Generelt","langCode":"Tekstretning","langDir":"Tekstretning","langDirLTR":"Fra venstre mod højre (LTR)","langDirRTL":"Fra højre mod venstre (RTL)","menu":"Redigér hyperlink","name":"Navn","noAnchors":"(Ingen bogmærker i dokumentet)","noEmail":"Indtast e-mailadresse!","noUrl":"Indtast hyperlink-URL!","other":"<anden>","popupDependent":"Koblet/dependent (Netscape)","popupFeatures":"Egenskaber for popup","popupFullScreen":"Fuld skærm (IE)","popupLeft":"Position fra venstre","popupLocationBar":"Adresselinje","popupMenuBar":"Menulinje","popupResizable":"Justérbar","popupScrollBars":"Scrollbar","popupStatusBar":"Statuslinje","popupToolbar":"Værktøjslinje","popupTop":"Position fra toppen","rel":"Relation","selectAnchor":"Vælg et anker","styles":"Typografi","tabIndex":"Tabulatorindeks","target":"Mål","targetFrame":"<ramme>","targetFrameName":"Destinationsvinduets navn","targetPopup":"<popup vindue>","targetPopupName":"Popupvinduets navn","title":"Egenskaber for hyperlink","toAnchor":"Bogmærke på denne side","toEmail":"E-mail","toUrl":"URL","toolbar":"Indsæt/redigér hyperlink","type":"Type","unlink":"Fjern hyperlink","upload":"Upload"},"list":{"bulletedlist":"Punktopstilling","numberedlist":"Talopstilling"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Maksimér","minimize":"Minimér"},"pastetext":{"button":"Indsæt som ikke-formateret tekst","title":"Indsæt som ikke-formateret tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Den tekst du forsøger at indsætte ser ud til at komme fra Word. Vil du rense teksten før den indsættes?","error":"Det var ikke muligt at fjerne formatteringen på den indsatte tekst grundet en intern fejl","title":"Indsæt fra Word","toolbar":"Indsæt fra Word"},"removeformat":{"toolbar":"Fjern formatering"},"sourcearea":{"toolbar":"Kilde"},"specialchar":{"options":"Muligheder for specialkarakterer","title":"Vælg symbol","toolbar":"Indsæt symbol"},"scayt":{"about":"Om SCAYT","aboutTab":"Om","addWord":"Tilføj ord","allCaps":"Ignorer alle store bogstaver","dic_create":"Opret","dic_delete":"Slet","dic_field_name":"Navn på ordbog","dic_info":"Til start er brugerordbogen gemt i en Cookie. Dog har Cookies en begrænsning på størrelse. Når ordbogen når en bestemt størrelse kan den blive gemt på vores server. For at gemme din personlige ordbog på vores server skal du angive et navn for denne. Såfremt du allerede har gemt en ordbog, skriv navnet på denne og klik på Gendan knappen.","dic_rename":"Omdøb","dic_restore":"Gendan","dictionariesTab":"Ordbøger","disable":"Deaktivér SCAYT","emptyDic":"Ordbogsnavn må ikke være tom.","enable":"Aktivér SCAYT","ignore":"Ignorér","ignoreAll":"Ignorér alle","ignoreDomainNames":"Ignorér domænenavne","langs":"Sprog","languagesTab":"Sprog","mixedCase":"Ignorer ord med store og små bogstaver","mixedWithDigits":"Ignorér ord med numre","moreSuggestions":"Flere forslag","opera_title":"Ikke supporteret af Opera","options":"Indstillinger","optionsTab":"Indstillinger","title":"Stavekontrol mens du skriver","toggle":"Skift/toggle SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Typografi","panelTitle":"Formattering på stylesheet","panelTitle1":"Block typografi","panelTitle2":"Inline typografi","panelTitle3":"Object typografi"},"table":{"border":"Rammebredde","caption":"Titel","cell":{"menu":"Celle","insertBefore":"Indsæt celle før","insertAfter":"Indsæt celle efter","deleteCell":"Slet celle","merge":"Flet celler","mergeRight":"Flet til højre","mergeDown":"Flet nedad","splitHorizontal":"Del celle vandret","splitVertical":"Del celle lodret","title":"Celleegenskaber","cellType":"Celletype","rowSpan":"Række span (rows span)","colSpan":"Kolonne span (columns span)","wordWrap":"Tekstombrydning","hAlign":"Vandret justering","vAlign":"Lodret justering","alignBaseline":"Grundlinje","bgColor":"Baggrundsfarve","borderColor":"Rammefarve","data":"Data","header":"Hoved","yes":"Ja","no":"Nej","invalidWidth":"Cellebredde skal være et tal.","invalidHeight":"Cellehøjde skal være et tal.","invalidRowSpan":"Række span skal være et heltal.","invalidColSpan":"Kolonne span skal være et heltal.","chooseColor":"Vælg"},"cellPad":"Cellemargen","cellSpace":"Celleafstand","column":{"menu":"Kolonne","insertBefore":"Indsæt kolonne før","insertAfter":"Indsæt kolonne efter","deleteColumn":"Slet kolonne"},"columns":"Kolonner","deleteTable":"Slet tabel","headers":"Hoved","headersBoth":"Begge","headersColumn":"Første kolonne","headersNone":"Ingen","headersRow":"Første række","invalidBorder":"Rammetykkelse skal være et tal.","invalidCellPadding":"Cellemargen skal være et tal.","invalidCellSpacing":"Celleafstand skal være et tal.","invalidCols":"Antallet af kolonner skal være større end 0.","invalidHeight":"Tabelhøjde skal være et tal.","invalidRows":"Antallet af rækker skal være større end 0.","invalidWidth":"Tabelbredde skal være et tal.","menu":"Egenskaber for tabel","row":{"menu":"Række","insertBefore":"Indsæt række før","insertAfter":"Indsæt række efter","deleteRow":"Slet række"},"rows":"Rækker","summary":"Resumé","title":"Egenskaber for tabel","toolbar":"Tabel","widthPc":"procent","widthPx":"pixels","widthUnit":"Bredde på enhed"},"undo":{"redo":"Annullér fortryd","undo":"Fortryd"},"wsc":{"btnIgnore":"Ignorér","btnIgnoreAll":"Ignorér alle","btnReplace":"Erstat","btnReplaceAll":"Erstat alle","btnUndo":"Tilbage","changeTo":"Forslag","errorLoading":"Fejl ved indlæsning af host: %s.","ieSpellDownload":"Stavekontrol ikke installeret. Vil du installere den nu?","manyChanges":"Stavekontrol færdig: %1 ord ændret","noChanges":"Stavekontrol færdig: Ingen ord ændret","noMispell":"Stavekontrol færdig: Ingen fejl fundet","noSuggestions":"(ingen forslag)","notAvailable":"Stavekontrol er desværre ikke tilgængelig.","notInDic":"Ikke i ordbogen","oneChange":"Stavekontrol færdig: Et ord ændret","progress":"Stavekontrollen arbejder...","title":"Stavekontrol","toolbar":"Stavekontrol"}};
For more information send a message to info at phpclasses dot org.