PHP Classes

File: assets/plugins/ckeditor/lang/fi.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/lang/fi.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/lang/fi.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 12,666 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['fi']={"editor":"Rikastekstieditori","editorPanel":"Rikastekstieditoripaneeli","common":{"editorHelp":"Paina ALT 0 nähdäksesi ohjeen","browseServer":"Selaa palvelinta","url":"Osoite","protocol":"Protokolla","upload":"Lisää tiedosto","uploadSubmit":"Lähetä palvelimelle","image":"Kuva","flash":"Flash-animaatio","form":"Lomake","checkbox":"Valintaruutu","radio":"Radiopainike","textField":"Tekstikenttä","textarea":"Tekstilaatikko","hiddenField":"Piilokenttä","button":"Painike","select":"Valintakenttä","imageButton":"Kuvapainike","notSet":"<ei asetettu>","id":"Tunniste","name":"Nimi","langDir":"Kielen suunta","langDirLtr":"Vasemmalta oikealle (LTR)","langDirRtl":"Oikealta vasemmalle (RTL)","langCode":"Kielikoodi","longDescr":"Pitkän kuvauksen URL","cssClass":"Tyyliluokat","advisoryTitle":"Avustava otsikko","cssStyle":"Tyyli","ok":"OK","cancel":"Peruuta","close":"Sulje","preview":"Esikatselu","resize":"Raahaa muuttaaksesi kokoa","generalTab":"Yleinen","advancedTab":"Lisäominaisuudet","validateNumberFailed":"Arvon pitää olla numero.","confirmNewPage":"Kaikki tallentamattomat muutokset tähän sisältöön menetetään. Oletko varma, että haluat ladata uuden sivun?","confirmCancel":"Jotkut asetuksista on muuttuneet. Oletko varma, että haluat sulkea valintaikkunan?","options":"Asetukset","target":"Kohde","targetNew":"Uusi ikkuna (_blank)","targetTop":"Päällimmäinen ikkuna (_top)","targetSelf":"Sama ikkuna (_self)","targetParent":"Ylemmän tason ikkuna (_parent)","langDirLTR":"Vasemmalta oikealle (LTR)","langDirRTL":"Oikealta vasemmalle (RTL)","styles":"Tyyli","cssClasses":"Tyylitiedoston luokat","width":"Leveys","height":"Korkeus","align":"Kohdistus","alignLeft":"Vasemmalle","alignRight":"Oikealle","alignCenter":"Keskelle","alignTop":"Ylös","alignMiddle":"Keskelle","alignBottom":"Alas","invalidValue":"Virheellinen arvo.","invalidHeight":"Korkeuden täytyy olla numero.","invalidWidth":"Leveyden täytyy olla numero.","invalidCssLength":"Kentän \"%1\" arvon täytyy olla positiivinen luku CSS mittayksikön (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt tai pc) kanssa tai ilman.","invalidHtmlLength":"Kentän \"%1\" arvon täytyy olla positiivinen luku HTML mittayksikön (px tai %) kanssa tai ilman.","invalidInlineStyle":"Tyylille annetun arvon täytyy koostua yhdestä tai useammasta \"nimi : arvo\" parista, jotka ovat eroteltuna toisistaan puolipisteillä.","cssLengthTooltip":"Anna numeroarvo pikseleinä tai numeroarvo CSS mittayksikön kanssa (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, tai pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, ei saatavissa</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Kaikki oikeuden pidätetään.","dlgTitle":"Tietoa CKEditorista","help":"Katso ohjeet: $1.","moreInfo":"Lisenssitiedot löytyvät kotisivuiltamme:","title":"Tietoa CKEditorista","userGuide":"CKEditorin käyttäjäopas"},"basicstyles":{"bold":"Lihavoitu","italic":"Kursivoitu","strike":"Yliviivattu","subscript":"Alaindeksi","superscript":"Yläindeksi","underline":"Alleviivattu"},"blockquote":{"toolbar":"Lainaus"},"clipboard":{"copy":"Kopioi","copyError":"Selaimesi turva-asetukset eivät salli editorin toteuttaa kopioimista. Käytä näppäimistöä kopioimiseen (Ctrl+C).","cut":"Leikkaa","cutError":"Selaimesi turva-asetukset eivät salli editorin toteuttaa leikkaamista. Käytä näppäimistöä leikkaamiseen (Ctrl+X).","paste":"Liitä","pasteArea":"Leikealue","pasteMsg":"Liitä painamalla (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) ja painamalla <STRONG>OK</STRONG>.","securityMsg":"Selaimesi turva-asetukset eivät salli editorin käyttää leikepöytää suoraan. Sinun pitää suorittaa liittäminen tässä ikkunassa.","title":"Liitä"},"contextmenu":{"options":"Pikavalikon ominaisuudet"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Kutista työkalupalkki","toolbarExpand":"Laajenna työkalupalkki","toolbarGroups":{"document":"Dokumentti","clipboard":"Leikepöytä/Kumoa","editing":"Muokkaus","forms":"Lomakkeet","basicstyles":"Perustyylit","paragraph":"Kappale","links":"Linkit","insert":"Lisää","styles":"Tyylit","colors":"Värit","tools":"Työkalut"},"toolbars":"Editorin työkalupalkit"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementin polku","eleTitle":"%1 elementti"},"format":{"label":"Muotoilu","panelTitle":"Muotoilu","tag_address":"Osoite","tag_div":"Normaali (DIV)","tag_h1":"Otsikko 1","tag_h2":"Otsikko 2","tag_h3":"Otsikko 3","tag_h4":"Otsikko 4","tag_h5":"Otsikko 5","tag_h6":"Otsikko 6","tag_p":"Normaali","tag_pre":"Muotoiltu"},"horizontalrule":{"toolbar":"Lisää murtoviiva"},"image":{"alertUrl":"Kirjoita kuvan osoite (URL)","alt":"Vaihtoehtoinen teksti","border":"Kehys","btnUpload":"Lähetä palvelimelle","button2Img":"Haluatko muuntaa valitun kuvanäppäimen kuvaksi?","hSpace":"Vaakatila","img2Button":"Haluatko muuntaa valitun kuvan kuvanäppäimeksi?","infoTab":"Kuvan tiedot","linkTab":"Linkki","lockRatio":"Lukitse suhteet","menu":"Kuvan ominaisuudet","resetSize":"Alkuperäinen koko","title":"Kuvan ominaisuudet","titleButton":"Kuvapainikkeen ominaisuudet","upload":"Lisää kuva","urlMissing":"Kuvan lähdeosoite puuttuu.","vSpace":"Pystytila","validateBorder":"Kehyksen täytyy olla kokonaisluku.","validateHSpace":"HSpace-määrityksen täytyy olla kokonaisluku.","validateVSpace":"VSpace-määrityksen täytyy olla kokonaisluku."},"indent":{"indent":"Suurenna sisennystä","outdent":"Pienennä sisennystä"},"fakeobjects":{"anchor":"Ankkuri","flash":"Flash animaatio","hiddenfield":"Piilokenttä","iframe":"IFrame-kehys","unknown":"Tuntematon objekti"},"link":{"acccessKey":"Pikanäppäin","advanced":"Lisäominaisuudet","advisoryContentType":"Avustava sisällön tyyppi","advisoryTitle":"Avustava otsikko","anchor":{"toolbar":"Lisää ankkuri/muokkaa ankkuria","menu":"Ankkurin ominaisuudet","title":"Ankkurin ominaisuudet","name":"Nimi","errorName":"Ankkurille on kirjoitettava nimi","remove":"Poista ankkuri"},"anchorId":"Ankkurin ID:n mukaan","anchorName":"Ankkurin nimen mukaan","charset":"Linkitetty kirjaimisto","cssClasses":"Tyyliluokat","emailAddress":"Sähköpostiosoite","emailBody":"Viesti","emailSubject":"Aihe","id":"Tunniste","info":"Linkin tiedot","langCode":"Kielen suunta","langDir":"Kielen suunta","langDirLTR":"Vasemmalta oikealle (LTR)","langDirRTL":"Oikealta vasemmalle (RTL)","menu":"Muokkaa linkkiä","name":"Nimi","noAnchors":"(Ei ankkureita tässä dokumentissa)","noEmail":"Kirjoita sähköpostiosoite","noUrl":"Linkille on kirjoitettava URL","other":"<muu>","popupDependent":"Riippuva (Netscape)","popupFeatures":"Popup ikkunan ominaisuudet","popupFullScreen":"Täysi ikkuna (IE)","popupLeft":"Vasemmalta (px)","popupLocationBar":"Osoiterivi","popupMenuBar":"Valikkorivi","popupResizable":"Venytettävä","popupScrollBars":"Vierityspalkit","popupStatusBar":"Tilarivi","popupToolbar":"Vakiopainikkeet","popupTop":"Ylhäältä (px)","rel":"Suhde","selectAnchor":"Valitse ankkuri","styles":"Tyyli","tabIndex":"Tabulaattori indeksi","target":"Kohde","targetFrame":"<kehys>","targetFrameName":"Kohdekehyksen nimi","targetPopup":"<popup ikkuna>","targetPopupName":"Popup ikkunan nimi","title":"Linkki","toAnchor":"Ankkuri tässä sivussa","toEmail":"Sähköposti","toUrl":"Osoite","toolbar":"Lisää linkki/muokkaa linkkiä","type":"Linkkityyppi","unlink":"Poista linkki","upload":"Lisää tiedosto"},"list":{"bulletedlist":"Luettelomerkit","numberedlist":"Numerointi"},"magicline":{"title":"Lisää kappale tähän."},"maximize":{"maximize":"Suurenna","minimize":"Pienennä"},"pastetext":{"button":"Liitä tekstinä","title":"Liitä tekstinä"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Liittämäsi teksti näyttäisi olevan Word-dokumentista. Haluatko siivota sen ennen liittämistä? (Suositus: Kyllä)","error":"Liitetyn tiedon siivoaminen ei onnistunut sisäisen virheen takia","title":"Liitä Word-dokumentista","toolbar":"Liitä Word-dokumentista"},"removeformat":{"toolbar":"Poista muotoilu"},"sourcearea":{"toolbar":"Koodi"},"specialchar":{"options":"Erikoismerkin ominaisuudet","title":"Valitse erikoismerkki","toolbar":"Lisää erikoismerkki"},"scayt":{"about":"Tietoja oikoluvusta kirjoitetaessa","aboutTab":"Tietoa","addWord":"Lisää sana","allCaps":"Ohita sanat, jotka on kirjoitettu kokonaan isoilla kirjaimilla","dic_create":"Luo","dic_delete":"Poista","dic_field_name":"Sanakirjan nimi","dic_info":"Oletuksena sanakirjat tallennetaan evästeeseen, mutta evästeiden koko on kuitenkin rajallinen. Sanakirjan kasvaessa niin suureksi, ettei se enää mahdu evästeeseen, sanakirja täytyy tallentaa palvelimellemme. Tallentaaksesi sanakirjasi palvelimellemme tulee sinun antaa sille nimi. Jos olet jo tallentanut sanakirjan, anna sen nimi ja klikkaa Palauta-painiketta","dic_rename":"Nimeä uudelleen","dic_restore":"Palauta","dictionariesTab":"Sanakirjat","disable":"Poista käytöstä oikoluku kirjoitetaessa","emptyDic":"Sanakirjan nimi on annettava.","enable":"Ota käyttöön oikoluku kirjoitettaessa","ignore":"Ohita","ignoreAll":"Ohita kaikki","ignoreDomainNames":"Ohita verkkotunnukset","langs":"Kielet","languagesTab":"Kielet","mixedCase":"Ohita sanat, joissa on sekoitettu isoja ja pieniä kirjaimia","mixedWithDigits":"Ohita sanat, joissa on numeroita","moreSuggestions":"Lisää ehdotuksia","opera_title":"Opera ei tue tätä ominaisuutta","options":"Asetukset","optionsTab":"Asetukset","title":"Oikolue kirjoitettaessa","toggle":"Vaihda oikoluku kirjoittaessa tilaa","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Tyyli","panelTitle":"Muotoilujen tyylit","panelTitle1":"Lohkojen tyylit","panelTitle2":"Rivinsisäiset tyylit","panelTitle3":"Objektien tyylit"},"table":{"border":"Rajan paksuus","caption":"Otsikko","cell":{"menu":"Solu","insertBefore":"Lisää solu eteen","insertAfter":"Lisää solu perään","deleteCell":"Poista solut","merge":"Yhdistä solut","mergeRight":"Yhdistä oikealla olevan kanssa","mergeDown":"Yhdistä alla olevan kanssa","splitHorizontal":"Jaa solu vaakasuunnassa","splitVertical":"Jaa solu pystysuunnassa","title":"Solun ominaisuudet","cellType":"Solun tyyppi","rowSpan":"Rivin jatkuvuus","colSpan":"Solun jatkuvuus","wordWrap":"Rivitys","hAlign":"Horisontaali kohdistus","vAlign":"Vertikaali kohdistus","alignBaseline":"Alas (teksti)","bgColor":"Taustan väri","borderColor":"Reunan väri","data":"Data","header":"Ylätunniste","yes":"Kyllä","no":"Ei","invalidWidth":"Solun leveyden täytyy olla numero.","invalidHeight":"Solun korkeuden täytyy olla numero.","invalidRowSpan":"Rivin jatkuvuuden täytyy olla kokonaisluku.","invalidColSpan":"Solun jatkuvuuden täytyy olla kokonaisluku.","chooseColor":"Valitse"},"cellPad":"Solujen sisennys","cellSpace":"Solujen väli","column":{"menu":"Sarake","insertBefore":"Lisää sarake vasemmalle","insertAfter":"Lisää sarake oikealle","deleteColumn":"Poista sarakkeet"},"columns":"Sarakkeet","deleteTable":"Poista taulu","headers":"Ylätunnisteet","headersBoth":"Molemmat","headersColumn":"Ensimmäinen sarake","headersNone":"Ei","headersRow":"Ensimmäinen rivi","invalidBorder":"Reunan koon täytyy olla numero.","invalidCellPadding":"Solujen sisennyksen täytyy olla numero.","invalidCellSpacing":"Solujen välin täytyy olla numero.","invalidCols":"Sarakkeiden määrän täytyy olla suurempi kuin 0.","invalidHeight":"Taulun korkeuden täytyy olla numero.","invalidRows":"Rivien määrän täytyy olla suurempi kuin 0.","invalidWidth":"Taulun leveyden täytyy olla numero.","menu":"Taulun ominaisuudet","row":{"menu":"Rivi","insertBefore":"Lisää rivi yläpuolelle","insertAfter":"Lisää rivi alapuolelle","deleteRow":"Poista rivit"},"rows":"Rivit","summary":"Yhteenveto","title":"Taulun ominaisuudet","toolbar":"Taulu","widthPc":"prosenttia","widthPx":"pikseliä","widthUnit":"leveysyksikkö"},"undo":{"redo":"Toista","undo":"Kumoa"},"wsc":{"btnIgnore":"Jätä huomioimatta","btnIgnoreAll":"Jätä kaikki huomioimatta","btnReplace":"Korvaa","btnReplaceAll":"Korvaa kaikki","btnUndo":"Kumoa","changeTo":"Vaihda","errorLoading":"Virhe ladattaessa oikolukupalvelua isännältä: %s.","ieSpellDownload":"Oikeinkirjoituksen tarkistusta ei ole asennettu. Haluatko ladata sen nyt?","manyChanges":"Tarkistus valmis: %1 sanaa muutettiin","noChanges":"Tarkistus valmis: Yhtään sanaa ei muutettu","noMispell":"Tarkistus valmis: Ei virheitä","noSuggestions":"Ei ehdotuksia","notAvailable":"Valitettavasti oikoluku ei ole käytössä tällä hetkellä.","notInDic":"Ei sanakirjassa","oneChange":"Tarkistus valmis: Yksi sana muutettiin","progress":"Tarkistus käynnissä...","title":"Oikoluku","toolbar":"Tarkista oikeinkirjoitus"}};
For more information send a message to info at phpclasses dot org.