PHP Classes

File: assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/ca.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/ca.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/ca.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 3,397 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","ca",{title:"Instruccions d'Accessibilitat",contents:"Continguts de l'Ajuda. Per tancar aquest quadre de diàleg premi ESC.",legend:[{name:"General",items:[{name:"Editor de barra d'eines",legend:"Premi ${toolbarFocus} per desplaçar-se per la barra d'eines. Vagi en el següent i anterior grup de barra d'eines amb TAB i SHIFT-TAB. Vagi en el següent i anterior botó de la barra d'eines amb RIGHT ARROW i LEFT ARROW. Premi SPACE o ENTER per activar el botó de la barra d'eines."},
{name:"Editor de quadre de diàleg",legend:"Dins d'un quadre de diàleg, premi la tecla TAB per desplaçar-se al següent camp del quadre de diàleg, premi SHIFT + TAB per desplaçar-se a l'anterior camp, premi ENTER per acceptar el quadre de diàleg, premi ESC per cancel·lar el quadre de diàleg. Per els quadres de diàleg que tenen diverses pestanyes, premi ALT + F10 per anar a la llista de pestanyes. Després podrà desplaçar-se a la següent pestanya amb TAB o RIGHT ARROW. Anar a la pestanya anterior amb SHIFT + TAB o LEFT ARROW. Premi SPACE o ENTER per seleccionar la pestanya."},
{name:"Editor de menú contextual",legend:"Premi ${contextMenu} o APPLICATION KEY per obrir el menú contextual. Després desplacis a la següent opció del menú amb TAB o DOWN ARROW. Desplacis a l'anterior opció amb SHIFT+TAB o UP ARROW. Premi SPACE o ENTER per seleccionar l'opció del menú. Obri el submenú de l'actual opció utilitzant SPACE o ENTER o RIGHT ARROW. Pot tornar a l'opció del menú pare amb ESC o LEFT ARROW. Tanqui el menú contextual amb ESC."},{name:"Editor de caixa de llista",legend:"Dins d'un quadre de llista, desplacis al següent element de la llista amb TAB o DOWN ARROW. Desplacis a l'anterior element de la llista amb SHIFT + TAB o UP ARROW. Premi SPACE o ENTER per seleccionar l'opció de la llista. Premi ESC per tancar el quadre de llista."},
{name:"Editor de barra de ruta de l'element",legend:"Premi ${elementsPathFocus} per anar als elements de la barra de ruta. Desplacis al botó de l'element següent amb TAB o RIGHT ARROW. Desplacis a l'anterior botó amb  SHIFT+TAB o LEFT ARROW. Premi SPACE o ENTER per seleccionar l'element a l'editor."}]},{name:"Ordres",items:[{name:"Desfer ordre",legend:"Premi ${undo}"},{name:"Refer ordre",legend:"Premi ${redo}"},{name:"Ordre negreta",legend:"Premi ${bold}"},{name:"Ordre cursiva",legend:"Premi ${italic}"},
{name:"Ordre subratllat",legend:"Premi ${underline}"},{name:"Ordre enllaç",legend:"Premi ${link}"},{name:"Ordre amagar barra d'eines",legend:"Premi ${toolbarCollapse}"},{name:"Ordre per accedir a l'anterior espai enfocat",legend:"Premi ${accessPreviousSpace} per accedir a l'enfocament d'espai més proper inabastable abans del símbol d'intercalació, per exemple: dos elements HR adjacents. Repetiu la combinació de tecles per arribar a enfocaments d'espais distants."},{name:"Ordre per accedir al següent espai enfocat",
legend:"Premi ${accessNextSpace} per accedir a l'enfocament d'espai més proper inabastable després del símbol d'intercalació, per exemple: dos elements HR adjacents. Repetiu la combinació de tecles per arribar a enfocaments d'espais distants."},{name:"Ajuda d'accessibilitat",legend:"Premi ${a11yHelp}"}]}]});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.