PHP Classes

File: assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/cy.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/cy.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/cy.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 3,179 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","cy",{title:"Canllawiau Hygyrchedd",contents:"Cynnwys Cymorth. I gau y deialog hwn, pwyswch ESC.",legend:[{name:"Cyffredinol",items:[{name:"Bar Offer y Golygydd",legend:"Pwyswch $ {toolbarFocus} i fynd at y bar offer. Symudwch i'r gr?p bar offer nesaf a blaenorol gyda TAB a SHIFT-TAB. Symudwch i'r botwm bar offer nesaf a blaenorol gyda SAETH DDE neu SAETH CHWITH. Pwyswch SPACE neu ENTER i wneud botwm y bar offer yn weithredol."},{name:"Deialog y Golygydd",legend:"Tu mewn i'r deialog, pwyswch TAB i fynd i'r maes nesaf ar y deialog, pwyswch SHIFT + TAB i symud i faes blaenorol, pwyswch ENTER i gyflwyno'r deialog, pwyswch ESC i ddiddymu'r deialog. Ar gyfer deialogau sydd  thudalennau aml-tab, pwyswch ALT + F10 i lywio'r tab-restr. Yna symudwch i'r tab nesaf gyda TAB neu SAETH DDE. Symudwch i dab blaenorol gyda SHIFT + TAB neu'r SAETH CHWITH. Pwyswch SPACE neu ENTER i ddewis y dudalen tab."},
{name:"Dewislen Cyd-destun y Golygydd",legend:"Pwyswch $ {contextMenu} neu'r ALLWEDD 'APPLICATION' i agor y ddewislen cyd-destun. Yna symudwch i'r opsiwn ddewislen nesaf gyda'r TAB neu'r SAETH I LAWR. Symudwch i'r opsiwn blaenorol gyda SHIFT + TAB neu'r SAETH I FYNY. Pwyswch SPACE neu ENTER i ddewis yr opsiwn ddewislen. Agorwch is-dewislen yr opsiwn cyfredol gyda SPACE neu ENTER neu SAETH DDE. Ewch yn l i'r eitem ar y ddewislen uwch gydag ESC neu SAETH CHWITH. Ceuwch y ddewislen cyd-destun gydag ESC."},
{name:"Blwch Rhestr y Golygydd",legend:"Tu mewn y blwch rhestr, ewch i'r eitem rhestr nesaf gyda TAB neu'r SAETH I LAWR. Symudwch i restr eitem flaenorol gyda SHIFT + TAB neu SAETH I FYNY. Pwyswch SPACE neu ENTER i ddewis yr opsiwn o'r rhestr. Pwyswch ESC i gau'r rhestr."},{name:"Bar Llwybr Elfen y Golygydd",legend:"Pwyswch ${elementsPathFocus} i fynd i'r bar llwybr elfennau. Symudwch i fotwm yr elfen nesaf gyda TAB neu SAETH DDE. Symudwch i fotwm blaenorol gyda SHIFT + TAB neu SAETH CHWITH. Pwyswch SPACE neu ENTER i ddewis yr elfen yn y golygydd."}]},
{name:"Gorchmynion",items:[{name:"Gorchymyn dadwneud",legend:"Pwyswch ${undo}"},{name:"Gorchymyn ailadrodd",legend:"Pwyswch ${redo}"},{name:"Gorchymyn Bras",legend:"Pwyswch ${bold}"},{name:"Gorchymyn italig",legend:"Pwyswch ${italig}"},{name:"Gorchymyn tanlinellu",legend:"Pwyso ${underline}"},{name:"Gorchymyn dolen",legend:"Pwyswch ${link}"},{name:"Gorchymyn Cwympo'r Dewislen",legend:"Pwyswch ${toolbarCollapse}"},{name:"Myned i orchymyn bwlch ffocws blaenorol",legend:"Pwyswch ${accessPreviousSpace} i fyned i'r \"blwch ffocws sydd methu ei gyrraedd\" cyn y caret, er enghraifft: dwy elfen HR drws nesaf i'w gilydd. AIladroddwch y cyfuniad allwedd i gyrraedd bylchau ffocws pell."},
{name:"Ewch i'r gorchymyn blwch ffocws nesaf",legend:"Pwyswch ${accessNextSpace} i fyned i'r blwch ffocws agosaf nad oes modd ei gyrraedd ar l y caret, er enghraifft: dwy elfen HR drws nesaf i'w gilydd. Ailadroddwch y cyfuniad allwedd i gyrraedd blychau ffocws pell."},{name:"Cymorth Hygyrchedd",legend:"Pwyswch ${a11yHelp}"}]}]});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.