PHP Classes

File: assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/nb.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/nb.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/nb.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 3,218 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","nb",{title:"Instruksjoner for tilgjengelighet",contents:"Innhold for hjelp. Trykk ESC for å lukke denne dialogen.",legend:[{name:"Generelt",items:[{name:"Verktøylinje for editor",legend:"Trykk ${toolbarFocus} for å navigere til verktøylinjen. Flytt til neste og forrige verktøylinjegruppe med TAB og SHIFT-TAB. Flytt til neste og forrige verktøylinjeknapp med HØYRE PILTAST og VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å aktivere verktøylinjeknappen."},{name:"Dialog for editor",
legend:"Mens du er i en dialog, trykk TAB for å navigere til neste dialogfelt, press SHIFT + TAB for å flytte til forrige felt, trykk ENTER for å akseptere dialogen, trykk ESC for å avbryte dialogen. For dialoger med flere faner, trykk ALT + F10 for å navigere til listen over faner. Gå til neste fane med TAB eller HØYRE PILTAST. Gå til forrige fane med SHIFT + TAB eller VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge fanen."},{name:"Kontekstmeny for editor",legend:"Trykk ${contextMenu} eller MENYKNAPP for å åpne kontekstmeny. Gå til neste alternativ i menyen med TAB eller PILTAST NED. Gå til forrige alternativ med SHIFT+TAB eller PILTAST OPP. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge menyalternativet. Åpne undermenyen på valgt alternativ med MELLOMROM eller ENTER eller HØYRE PILTAST. Gå tilbake til overordnet menyelement med ESC eller VENSTRE PILTAST. Lukk kontekstmenyen med ESC."},
{name:"Listeboks for editor",legend:"I en listeboks, gå til neste alternativ i listen med TAB eller PILTAST NED. Gå til forrige alternativ i listen med SHIFT + TAB eller PILTAST OPP. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge alternativet i listen. Trykk ESC for å lukke listeboksen."},{name:"Verktøylinje for elementsti",legend:"Trykk ${elementsPathFocus} for å navigere til verktøylinjen som viser elementsti. Gå til neste elementknapp med TAB eller HØYRE PILTAST. Gå til forrige elementknapp med SHIFT+TAB eller VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge elementet i editoren."}]},
{name:"Hurtigtaster",items:[{name:"Angre",legend:"Trykk ${undo}"},{name:"Gjør om",legend:"Trykk ${redo}"},{name:"Fet tekst",legend:"Trykk ${bold}"},{name:"Kursiv tekst",legend:"Trykk ${italic}"},{name:"Understreking",legend:"Trykk ${underline}"},{name:"Lenke",legend:"Trykk ${link}"},{name:"Skjul verktøylinje",legend:"Trykk ${toolbarCollapse}"},{name:"Gå til forrige fokusområde",legend:"Trykk ${accessPreviousSpace} for å komme til nærmeste fokusområde før skrivemarkøren som ikke kan nås på vanlig måte, for eksempel to tilstøtende HR-elementer. Gjenta tastekombinasjonen for å komme til fokusområder lenger unna i dokumentet."},
{name:"Gå til neste fokusområde",legend:"Trykk ${accessNextSpace} for å komme til nærmeste fokusområde etter skrivemarkøren som ikke kan nås på vanlig måte, for eksempel to tilstøtende HR-elementer. Gjenta tastekombinasjonen for å komme til fokusområder lenger unna i dokumentet."},{name:"Hjelp for tilgjengelighet",legend:"Trykk ${a11yHelp}"}]}]});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.