PHP Classes

File: assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/sv.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/sv.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/sv.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 3,290 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","sv",{title:"Hjälpmedelsinstruktioner",contents:"Hjälpinnehåll. För att stänga denna dialogruta trycker du på ESC.",legend:[{name:"Allmänt",items:[{name:"Editor verktygsfält",legend:"Tryck på ${toolbarFocus} för att navigera till verktygsfältet. Flytta till nästa och föregående verktygsfältsgrupp med TAB och SHIFT-TAB. Flytta till nästa och föregående knapp i verktygsfältet med HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL. Tryck Space eller ENTER för att aktivera knappen i verktygsfältet."},
{name:"Dialogeditor",legend:"Inuti en dialogruta, tryck TAB för att navigera till nästa fält i dialogrutan. Du trycker SKIFT + TAB för att flytta till föregående fält. Tryck ENTER för att skicka. Du avbryter och stänger dialogen med ESC. För dialogrutor som har flera flikar, tryck ALT + F10 navigera till fliklistan. Flytta sedan till nästa flik med HÖGERPIL. Flytta till föregående flik med SHIFT + TAB eller VÄNSTERPIL. Tryck Space eller ENTER för att välja fliken."},{name:"Editor för innehållsmeny",
legend:"Tryck på $ {contextMenu} eller PROGRAMTANGENTEN för att öppna snabbmenyn. Flytta sedan till nästa menyalternativ med TAB eller NEDPIL. Flytta till föregående alternativ med SHIFT + TABB eller UPPIL. Tryck Space eller ENTER för att välja menyalternativ. Öppna undermeny av nuvarande alternativ med SPACE eller ENTER eller HÖGERPIL. Gå tillbaka till överordnade menyalternativ med ESC eller VÄNSTERPIL. Stäng snabbmenyn med ESC."},{name:"Editor för List Box",legend:"Inuti en list-box, gå till nästa listobjekt med TAB eller NEDPIL. Flytta till föregående listobjekt med SHIFT + TAB eller UPPIL. Tryck Space eller ENTER för att välja listan alternativet. Tryck ESC för att stänga listan-boxen."},
{name:"Editor för elementens sökväg",legend:"Tryck på $ {elementsPathFocus} för att navigera till verktygsfältet för elementens sökvägar. Flytta till nästa elementknapp med TAB eller HÖGERPIL. Flytta till föregående knapp med SKIFT + TAB eller VÄNSTERPIL. Tryck Space eller ENTER för att välja element i redigeraren."}]},{name:"Kommandon",items:[{name:"Kommandot ångra",legend:"Tryck på ${undo}"},{name:"Kommandot gör om",legend:"Tryck på ${redo}"},{name:"Kommandot fet stil",legend:"Tryck på ${bold}"},
{name:"Kommandot kursiv",legend:"Tryck på ${italic}"},{name:"Kommandot understruken",legend:"Tryck på ${underline}"},{name:"kommandot länk",legend:"Tryck på ${link}"},{name:"Verktygsfält Dölj kommandot",legend:"Tryck på ${toolbarCollapse}"},{name:"Gå till föregående fokus plats",legend:"Tryck på ${accessPreviousSpace} för att gå till närmast onåbara utrymme före markören, exempel: två intilliggande HR element. Repetera tangentkombinationen för att gå till nästa."},{name:"Tillgå nästa fokuskommandots utrymme",
legend:"Tryck ${accessNextSpace} på för att komma åt den närmaste onåbar fokus utrymme efter cirkumflex, till exempel: två intilliggande HR element. Upprepa tangentkombinationen för att nå avlägsna fokus utrymmen."},{name:"Hjälp om tillgänglighet",legend:"Tryck ${a11yHelp}"}]}]});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.