PHP Classes

File: assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/tr.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/tr.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/tr.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 3,377 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","tr",{title:"Eri?ilebilirlik Talimatlar?",contents:"Yard?m içeri?i. Bu pencereyi kapatmak için ESC tu?una bas?n.",legend:[{name:"Genel",items:[{name:"Düzenleyici Araç Çubu?u",legend:"Araç çubu?unda gezinmek için ${toolbarFocus} bas?n. TAB ve SHIFT-TAB ile önceki ve sonraki araç çubu?u grubuna ta??y?n. SA? OK veya SOL OK ile önceki ve sonraki bir araç çubu?u dü?mesini hareket ettirin. SPACE tu?una bas?n veya araç çubu?u dü?mesini etkinle?tirmek için ENTER tu?na bas?n."},
{name:"Diyalog Düzenleyici",legend:"Dialog penceresi içinde, sonraki ileti?im alan?na gitmek için SEKME tu?una bas?n, önceki alana geçmek için SHIFT + TAB tu?una bas?n, pencereyi göndermek için ENTER tu?una bas?n, dialog penceresini iptal etmek için ESC tu?una bas?n. Birden çok sekme sayfalar? olan diyaloglar?n, sekme listesine gitmek için ALT + F10 tu?lar?na bas?n. Sonra TAB veya SA? OK sonraki sekmeye ta??y?n. SHIFT + TAB veya SOL OK ile önceki sekmeye geçin. Sekme sayfay? seçmek için SPACE veya ENTER tu?una bas?n."},
{name:"?çerik Menü Editörü",legend:"?çerik menüsünü açmak için ${contextMenu} veya UYGULAMA TU?U'na bas?n. Daha sonra SEKME veya A?A?I OK ile bir sonraki menü seçene?i ta??y?n. SHIFT + TAB veya YUKARI OK ile önceki seçene?e gider. Menü seçene?ini seçmek için SPACE veya ENTER tu?una bas?n. Seçili seçene?in alt menüsünü SPACE ya da ENTER veya SA? OK aç?n. Üst menü ö?esini geçmek için ESC veya SOL OK ile geri dönün. ESC ile ba?lam menüsünü kapat?n."},{name:"Liste Kutusu Editörü",legend:"Liste kutusu içinde, bir sonraki liste ö?esine SEKME VEYA A?A?I OK ile ta??y?n. SHIFT + TAB veya YUKARI önceki liste ö?esi ta??y?n. Liste seçene?i seçmek için SPACE veya ENTER tu?una bas?n. Liste kutusunu kapatmak için ESC tu?una bas?n."},
{name:"Element Yol Çubu?u Editörü",legend:"Elementlerin yol çubu?unda gezinmek için ${ElementsPathFocus} bas?n. SEKME veya SA? OK ile sonraki element dü?mesine ta??y?n. SHIFT + TAB veya SOL OK önceki dü?meye hareket ettirin. Editör içindeki elementi seçmek için ENTER veya SPACE tu?una bas?n."}]},{name:"Komutlar",items:[{name:"Komutu geri al",legend:"$(undo)'ya bas?n"},{name:"Komutu geri al",legend:"${redo} bas?n"},{name:" Kal?n komut",legend:"${bold} bas?n"},{name:" ?talik komutu",legend:"${italic} bas?n"},
{name:" Alttan çizgi komutu",legend:"${underline} bas?n"},{name:" Ba?lant? komutu",legend:"${link} bas?n"},{name:" Araç çubu?u Toplama komutu",legend:"${toolbarCollapse} bas?n"},{name:"Önceki komut alan?na odaklan",legend:"Düzeltme imleçinden önce, en yak?n uzaktaki alana eri?mek için ${accessPreviousSpace} bas?n, örne?in: iki birle?ik HR elementleri. Ayn? tu? kombinasyonu tekrar?yla di?er alanlarada ula??n."},{name:"Sonraki komut alan?na odaklan",legend:"Düzeltme imleçinden sonra, en yak?n uzaktaki alana eri?mek için ${accessNextSpace} bas?n, örne?in: iki birle?ik HR elementleri. Ayn? tu? kombinasyonu tekrar?yla di?er alanlarada ula??n."},
{name:"Eri?ilebilirlik Yard?m?",legend:"${a11yHelp}'e bas?n"}]}]});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.