PHP Classes

File: code/data/sk/localeDisplayNames.json

Recommend this page to a friend!
  Classes of Michele Locati  >  Punic  >  code/data/sk/localeDisplayNames.json  >  Download  
File: code/data/sk/localeDisplayNames.json
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Punic
Localize numbers, dates, units using Unicode CLDR
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 1,487 bytes
 

Contents

Class file image Download
{"localeDisplayPattern":{"localePattern":"%1$s (%2$s)","localeSeparator":"%1$s, %2$s","localeKeyTypePattern":"%1$s: %2$s"},"keys":{"calendar":"kalendár","colAlternate":"Ignorovať radenie symbolov","colBackwards":"Obrátené radenie akcentov","colCaseFirst":"Radenie veľkých a malých písmen","colCaseLevel":"Rozlišovanie veľkých a malých písmen pri radení","colHiraganaQuaternary":"Radenie podľa slabičných písiem (kana)","colNormalization":"Normalizované radenie","colNumeric":"Číselné radenie","colStrength":"Sila radenia","collation":"zoradenie","currency":"mena","numbers":"čísla","timezone":"Časové pásmo","va":"Variant miestneho nastavenia","variableTop":"Radiť ako symboly","x":"Súkromné použitie"},"types":{"numbers":{"vaii":"Vaiské číslice"},"collation":{"zhuyin":"zhuyin"},"calendar":{"roc":"čínsky republikánsky kalendár"},"colStrength":{"tertiary":"Radiť akcenty/veľké a malé písmená/šírku"},"colCaseFirst":{"upper":"Najprv radiť veľké písmená"},"colBackwards":{"yes":"Radiť akcenty opačne"},"colCaseLevel":{"yes":"Pri radení rozlišovať veľké a malé písmená"},"colHiraganaQuaternary":{"yes":"Radiť slabičné písma (kana) inak"},"colNormalization":{"yes":"Radenie podľa normalizovaného kódovania Unicode"},"colNumeric":{"yes":"Numerické radenie číslic"},"colAlternate":{"shifted":"Pri radení ignorovať symboly"}},"codePatterns":{"language":"Jazyk: %1$s","script":"Písmo: %1$s","territory":"Región: %1$s"}}
For more information send a message to info at phpclasses dot org.